OŚRODEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY w MŁYNIE PAPIERNI

Idea utworzenia Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Młynie Papierni powstała w 1989 roku dzięki ówczesnemu Sekretarzowi Polskiego Komitetu ICOMOS panu profesorowi Andrzejowi Michałowskiemu. Nawiązywała ona do ogólnoeuropejskiego ruchu  „Youth and Haritage”(„ Jeunesse et Patrimoine”,, Młodość i Zabytki”) i była oparta o pracę wolontariatu.

Również dzisiaj głównym celem Ośrodka jest kształcenie wolontariatu dla dziedzictwa – zaczynamy od najmłodszych i nie zapominamy o najstarszych. Docelowo funkcjonowanie Ośrodka oparte będzie o pracownie tematyczne: pracownię drewna, pracownię papieru, pracownię krajobrazu kulturowego, pracownię turystyki kulturowej, które będą łączyć praktyczną wiedzę o tradycyjnym rzemiośle i ochronie dziedzictwa z kreacją twórczą.


PROGRAMY


MŁYN SIĘ KRĘCI!  pakiet popularyzujący wiedzę o młynach, jako zabytkach techniki, przeznaczony dla dzieci (0-9)

Pakiet popularyzujący wiedzę o młynach, jako zabytkach techniki, dla dzieci od 0 do 9 lat, został opracowany z myślą o organizacjach pozarządowych oraz osobach sprawujących opiekę nad zabytkowymi obiektami młynów. Materiały wchodzące w jego skład można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”, które jest partnerem projektu zrealizowanego w ramach stypendium Kai Cykalewicz-Licak z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z czego składa się pakiet:

 •  ilustrowana książeczka „Młyn się kręci”
 • „Mały ilustrowany słownik maszyn młynarskich” (po polsku, angielsku, francusku i niemiecku), w formie plakatu oraz kart do gry
 • zestaw ikon młyńskich
 • trzy przykładowe scenariusze warsztatów z wykorzystaniem wybranych elementów pakietu

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETU:

Materiały udostępniane są nieodpłatnie do celów edukacyjnych organizacjom pozarządowym oraz osobom sprawujących opiekę nad zabytkowymi obiektami młynów. Jednakże obowiązują ścisłe zasady korzystania z pakietu:

 • Wszelkie prawa autora są zastrzeżone.
 • Do materiałów oraz ich elementów nie można wprowadzać zmian.
 • Pakietu oraz jego elementów nie można wykorzystywać niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Pakietu i jego elementów nie można odsprzedawać, sprzedawać, wykorzystywać w celach komercyjnych oraz celach inny niż edukacyjne na własny użytek wyżej wymienionych podmiotów.
 • Pakietu oraz jego elementów nie można publikować w sieci.
 • Udostępnianie na łamach mediów jest możliwe tylko za zgodą autora oraz po wcześniejszej autoryzacji.
 • Powyższe zasady nie są ograniczone terytorialnie. Treści zawarte w materiałach nie mogą być tłumaczone i wykorzystywane bez wiedzy autora.

Powyższe zasady nie odnoszą się w całości do fundatora stypendium, w ramach którego zrealizowano projekt. W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z autorką opracowania.

Jak pobrać pakiet:

Ze względu na ilość oraz objętość plików graficznych część elementów pakietu – ikony w formacie eps, książeczka oraz słownik w formie plakatu i kart, wysyłane są za pośrednictwem maila, po uprzednim wysłaniu prośby na adres stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl. W wiadomości uprzejmie prosimy o przedstawienie się, podanie nazwy organizacji lub napisanie paru słów o młynie, którym się Państwo zajmują.

Scenariusze warsztatów oraz Specyfikację druku poszczególnych elementów pakietu mogą Państwo pobrać poniżej. 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

kaja.cykalewicz@gmail.com

Kaja Cykalewicz-Licak w 2008 roku ukończyła studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a w roku 2012 obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuki Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na kierunku malarstwo i multimedia. Realizuje swoje prace w wielu różnych technikach, zajmując się między innymi grafiką, ilustracją, pracami przestrzennymi oraz scenografią. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych (m.in. w Polsce, Belgii i Francji).

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.