KULTURA DREWNA

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” zaprasza na warsztaty wolontariatu organizowane w ramach programu „Kultura Drewna” w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym „Młyn-Papiernia” w Barlinku przy ulicy Świętego Bonifacego 39:

Warsztaty Ciesielskie, termin 1-14  lipca 2019 roku

Warsztaty Ciesielsko – młynarskie, termin 5-18 sierpnia 2019 roku

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o pobranie i wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej, a następnie o przesłanie jej na adres Stowarzyszenia. Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy warsztatów zapewniają noclegi, przejazdy w trakcie warsztatów, materiały i narzędzia. Szczegółowe informacje na temat programu warsztatów oraz warunków zakwaterowania w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Młynie Papierni w Barlinku zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom nie później niż dwa tygodnie przed początkiem warsztatów.

Koordynator  warsztatów:
Alicja Tymbarska 510247851
stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl