Chodźmy w chaszcze

2 marca 2024 razem z Festiwalem Podróżniczym „Włóczykijki’ poprowadziliśmy Was w chaszcze, ale nie na manowce.

Wyruszyliśmy  spod leśniczówki Okno i powędrowaliśmy w środek puszczy i w głąb czasu – odnaleźliśmy ślady cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich; zadumaliśmy się nad losami generała Zocha i jego adiutanta Zawadzkiego; wspięliśmy się na Wzgórze Polaków, gdzie przed wiekami pozyskiwano drewno dla smolarni, a nie tak dawno temu wielu z nas spędzało czas na biwakach; tropiliśmy na dawnych mapach i zdjęciach smolarnie, kuźnice i gospody; dopowiadliśmy własną wersję legendy o Dzikim Myśliwym z Okunia; chodziliśmy na szagę przez chaszcze, z górki i pod górkę.

Poniżej znajdziecie plik z materiałami, które pokazywaliśmy podczas wycieczki:

Chodźmy w chaszcze Włóczykijki – Okunie 02_03_2024