Rok: 2020

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2021

Życzymy Wam, żeby Wasze Święta były zdrowe, spokojne i pełne nadziei.

A nowy rok 2021 – jaki będzie? Tego nie wie nikt. Są lata łatwe i takie, nad którymi trzeba się napracować, o czym wszyscy nie raz się już przekonaliśmy. Wspierani wiedzą i umiejętnościami płynącymi z tradycji damy zawsze radę. Cieślice w dłoń i wyciosajmy sobie wspólnie najlepszą przyszłość!

Młyn się kręci!

Pakiet popularyzujący wiedzę o młynach, jako zabytkach techniki, przeznaczony dla dzieci od 0 do 9 lat, został opracowany z myślą o organizacjach pozarządowych oraz osobach sprawujących opiekę nad zabytkowymi obiektami młynów. Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn Papiernia”, jest partnerem projektu zrealizowanego w ramach stypendium Kai Cykalewicz-Licak przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z czego składa się pakiet:

  • ilustrowana książeczka „Młyn się kręci”
  • „Mały ilustrowany słownik maszyn młynarskich” (po polsku, angielsku, francusku i niemiecku), w formie plakatu oraz kart do gry
  • zestaw ikon młyńskich
  • trzy przykładowe scenariusze warsztatów z wykorzystaniem wybranych elementów pakietu

Szczegółowe zasady korzystania z pakietu, specyfikacje oraz instrukcja pobierania materiałów znajdują się w zakładce Ośrodek.

Serdecznie zapraszamy do oglądania i korzystania z pakietu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

kaja.cykalewicz@gmail.com

Przystanek Niepołcko

EDD/ZDD Korowód pokoleń – Przystanek Niepołcko

Przez dolinę Płoni wędruje korowód pokoleń. Dawni mieszkańcy – obecni mieszkańcy. Nasi przodkowie – nasi potomkowie. Przystanek Niepołcko. Jakie sny i wspomnienia kryją się za zamkniętymi okiennicami dworu? Otwórzmy szeroko okna i popatrzmy na przemijające pokolenia z perspektywy tego wiekowego domostwa. Wspólnie przywołajmy przeszłość i snujmy plany na przyszłość.

17:00     „Dwór w Niepołcku – lokalny ośrodek kultury”  prezentacja pracy dyplomowej inżynierskiej Marianny Waśniewskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

18:00     „Spacerem w przeszłość” – sceny z pamiętnika Barbe von Kehler w interpretacji Teatru Poezji „Wiatrak”

19:00     Koncert kameralny

                Wystawy towarzyszące:

                 „Dwór muzyczny – projekt adaptacji dworu w Niepołcku” Alicja Cykalewicz, Krzysztof Tymbarski, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej

                „Thiersch na wakacjach – projekty architektoniczne Paula Thierscha dla majątku Niepołcko”

                „Podnoszenie konstrukcji dworu ryglowego w Niepołcku” – reportaż fotograficzny. Tomasz Cykalewicz

OKNO-ZBLIŻENIA

Między 8 a 21 sierpnia w Młynie Papierni odbędą się Spotkania Teatralne OKNO-ZBLIŻENIA, których organizatorem jest Teatr KANA. Dla nas będą to nie tylko spotkania i zbliżenia, ale również powroty. Ścieżki Młynarzy i KANY przecinały się już nie raz. A czym są OKNA dla Teatru KANA? Oddajmy im głos:
„OKNO jest dla nas wszystkich czasem szczególnym. Kiedyś, kiedy miało jeszcze formę festiwalu, było przede wszystkim świętem spotkania: czasem przewietrzania myśli, poszerzania perspektywy na różne formy, gatunki, tematy, idee, poszukiwania, przestrzenią eksperymentu i równoprawnej wymiany doświadczeń praktyków i pasjonatów teatru. Teraz, kiedy jest budowane w formule ZBLIŻENIA – stało się czasem skupienia – w którym możemy sobie i innym podarować kilka dni uwolnionych od pośpiechu, przeznaczonych wyłącznie na rozpoznawanie tych obszarów, które – jak przeczuwamy – są dostrzegalne jedynie w procesie, które wymagają uważnej obecności.
Naszymi gośćmi zawsze są ludzie, których droga nas w jakiś sposób fascynuje – których jesteśmy ciekawi, od których chcemy się uczyć, których chcemy wysłuchać. Którzy – poprzez konsekwentny wybór i wieloletnie kształtowanie własnego rzemiosła, a przede wszystkim przez ogromną pasję i determinację w tym, co robią – stają się autentycznymi rewolucjonistami i reformatorami teatru, nawet jeżeli dzieje się to wyłącznie w obszarze ich własnego życia lub życia grupy ludzi, z którymi
pracują (…) Mamy poczucie, że ich opowieść, ich doświadczenie, ich praktyka, którą zgodzili się z nami podzielić, a wreszcie po prostu ich bezpośrednia obecność i możliwość rozmowy – jest jedną z cenniejszych rzeczy, które mogą się – nam i naszym widzom dzięki takiemu spotkaniu wydarzyć.”
Teatr Kana

OKNO 2020 to projekt edukacji przez praktykę – od ponad dwudziestu lat spotyka ze sobą doświadczonych twórców oraz młodych ludzi, dla których teatr staje się ważną częścią życia: założycieli niezależnych grup, animatorów nieformalnej kultury, artystycznych autsajderów, a także wszystkie osoby zainteresowane samokształceniem poprzez teatr. W tym roku łącznikiem tematycznym kolejnych odsłon OKNA będzie „Ciało w ruchu”. Skupienie tej edycji na najbliżej dostępnej nam materialności: ciele, tańcu, ruchu, improwizacji, somatyce, nieuchronnie prowadzą nas do pytań o bliskość, dotyk, cielesność, seksualność, bycie ze sobą, z własnym ciałem i w relacji do innych ciał, środowisk, krajobrazów, przestrzeni.

PROGRAM
8-16.08.2020 – Sherwood Chen “YAW” (Odchylenie)
Warsztaty, prezentacja metod pracy

17-21.08.2018 – Sigal Zouk – Letting things unfold and catching the center
(Pozwalając na rozwijanie i chwytając centrum)
Warsztaty, prezentacja metod pracy

„Nowe spojrzenie na zabytek”

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie realizuje bardzo ciekawy program dokumentacji i popularyzacji zabytków województwa zachodniopomorskiego przy użyciu technologii fotogrametrii cyfrowej. Młyn Papiernia dołączył do kolekcji obiektów, których wirtualne modele wzbogacone o szczegółowy opis zabytku można oglądać na stronie Biura pod adresem http://bdz.szczecin.pl/280-powiadomienia/546-mlyn-papiernia-w-barlinkuMateriał jest bardzo świeży, ale we Młynie już zdążyło się trochę zmienić (nowy mostek!), bądźcie więc czujni i odwiedzajcie nas również w rzeczywistości 🙂

Archiwum Kalandra