Wiwat młynarze!

Dobiegają końca warsztaty młynarskie Kultura Drewna. Przez dwa tygodnie wolontariuszom pracującym ramię w ramię z nadmłynarzem Ireneuszem Grelą i architektem Tomaszem Cykalewiczem udało się dokonać niezwykłego dzieła – przywrócić do działania jedną z najważniejszych młyńskich maszyn, centrum operacyjne całego ciągu technologicznego – odsiewacz.

Przed nami jeszcze daleka droga do pełnego odtworzenia ciągu przemiałowego, ale przy takim wsparciu jesteśmy pewni, że krok po kroku zrealizujemy ten plan!

Warsztaty młynarskie Kultura Drewna zostały zrealizowane dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”