Życzenia Wielkanocne

„Co na ziemi radość czuje,
Niechaj kocha mocno tak!
Radość wznosi nas do gwiazd,
Gdzie nieznany Duch króluje.”

fragment Ody do Radości F.Schillera w przekładzie A.Lama