Wesołej Wielkanocy

„I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah”
[Leonard Cohen]

„Tajemny akord kiedyś brzmiał
Pan cieszył się, gdy Dawid grał
Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje
Tu kwarta i kwinta, tak to szło
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll
Nieszczęsny król ułożył Alleluja
Alleluja, Alleluja
Alleluja, Alleluja….”
[tłumaczenie Maciej Zembaty]

Tajemny akord niechaj brzmi
i tę muzykę poczuj gdy zaśpiewasz Alleluja
Młynarze’2017