Warsztaty Letniej Szkoły Tradycji i Rzemiosła

Celem warsztatów Letniej Szkoły Tradycji i Rzemiosła jest spotkanie wolontariuszy z praktykami i mistrzami rzemiosła, przekazanie im wiedzy teoretycznej o tradycyjnych technikach budowania i podstawowych umiejętności praktycznych oraz skonfrontowanie ich z realnymi problemami konserwatorskimi. Równocześnie staramy się rozbudzić w nich wrażliwość na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. W tym roku będziemy pracować z drewnem i papierem, wsłuchamy się w młyński mechanizm i zanurzymy ręce po łokcie w glinie.

WARSZTATY WOLONTARIATU

W lipcu odbędą się trzy dziewięciodniowe warsztaty wolontariatu, których uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z podstawami teoretycznymi pięknej sztuki ciesielstwa, młynarstwa i budownictwa glinianego, dzięki wspólnej pracy z mistrzami zdobyć lub rozwinąć umiejętności praktyczne.

TERMINY:

Warsztaty ciesielskie: 04-12 lipca 2022

Warsztaty młynarskie: 13-21 lipca 2022

Warsztaty gliniane: 22-30 lipca 2022

WARSZTATY RODZINNE

Na sierpień zaplanowaliśmy cykl weekendowych warsztatów rodzinnych. W Młynie Papierni znajdzie się miejsce dla każdego dużego i małego wolontariusza, a czas spędzony razem przy zajęciach związanych z rzemiosłem i zabytkami może być najpiękniejszym wspomnieniem z tegorocznych wakacji. Podczas trzydniowych warsztatów czekać będą na Was zadania o różnym stopniu trudności, dostosowane do małych i wielkich rąk.

TERMINY:

Warsztaty ciesielskie: 19-21 sierpnia 2022

Warsztaty ceramiczne: 26-28 sierpnia 2022

Warsztaty papiernicze: 02-04 września 2022

Warsztaty Letniej Szkoły Tradycji i Rzemiosła zostały dofinansowane ze środków budżetu Państwa w kwocie 56 200 zł w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa. Całkowita wartość zadania wynosi 63 000 zł.