Plener rysunkowy

W ciągu dwóch kolejnych weekendów Młyn Papiernia gości studentów architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy pod kierunkiem Andrzeja Golca z Katedry Sztuk Wizualnych pracowicie przenoszą na papier młyńskie zakamarki. Na stronie fb ZUT znajduje się obszerna relacja fotograficzna z pleneru https://www.facebook.com/search/top?q=wydzia%C5%82%20architektury%20-%20zut%20w%20szczecinie