OKNO-ZBLIŻENIA

Między 8 a 21 sierpnia w Młynie Papierni odbędą się Spotkania Teatralne OKNO-ZBLIŻENIA, których organizatorem jest Teatr KANA. Dla nas będą to nie tylko spotkania i zbliżenia, ale również powroty. Ścieżki Młynarzy i KANY przecinały się już nie raz. A czym są OKNA dla Teatru KANA? Oddajmy im głos:
„OKNO jest dla nas wszystkich czasem szczególnym. Kiedyś, kiedy miało jeszcze formę festiwalu, było przede wszystkim świętem spotkania: czasem przewietrzania myśli, poszerzania perspektywy na różne formy, gatunki, tematy, idee, poszukiwania, przestrzenią eksperymentu i równoprawnej wymiany doświadczeń praktyków i pasjonatów teatru. Teraz, kiedy jest budowane w formule ZBLIŻENIA – stało się czasem skupienia – w którym możemy sobie i innym podarować kilka dni uwolnionych od pośpiechu, przeznaczonych wyłącznie na rozpoznawanie tych obszarów, które – jak przeczuwamy – są dostrzegalne jedynie w procesie, które wymagają uważnej obecności.
Naszymi gośćmi zawsze są ludzie, których droga nas w jakiś sposób fascynuje – których jesteśmy ciekawi, od których chcemy się uczyć, których chcemy wysłuchać. Którzy – poprzez konsekwentny wybór i wieloletnie kształtowanie własnego rzemiosła, a przede wszystkim przez ogromną pasję i determinację w tym, co robią – stają się autentycznymi rewolucjonistami i reformatorami teatru, nawet jeżeli dzieje się to wyłącznie w obszarze ich własnego życia lub życia grupy ludzi, z którymi
pracują (…) Mamy poczucie, że ich opowieść, ich doświadczenie, ich praktyka, którą zgodzili się z nami podzielić, a wreszcie po prostu ich bezpośrednia obecność i możliwość rozmowy – jest jedną z cenniejszych rzeczy, które mogą się – nam i naszym widzom dzięki takiemu spotkaniu wydarzyć.”
Teatr Kana

OKNO 2020 to projekt edukacji przez praktykę – od ponad dwudziestu lat spotyka ze sobą doświadczonych twórców oraz młodych ludzi, dla których teatr staje się ważną częścią życia: założycieli niezależnych grup, animatorów nieformalnej kultury, artystycznych autsajderów, a także wszystkie osoby zainteresowane samokształceniem poprzez teatr. W tym roku łącznikiem tematycznym kolejnych odsłon OKNA będzie „Ciało w ruchu”. Skupienie tej edycji na najbliżej dostępnej nam materialności: ciele, tańcu, ruchu, improwizacji, somatyce, nieuchronnie prowadzą nas do pytań o bliskość, dotyk, cielesność, seksualność, bycie ze sobą, z własnym ciałem i w relacji do innych ciał, środowisk, krajobrazów, przestrzeni.

PROGRAM
8-16.08.2020 – Sherwood Chen “YAW” (Odchylenie)
Warsztaty, prezentacja metod pracy

17-21.08.2018 – Sigal Zouk – Letting things unfold and catching the center
(Pozwalając na rozwijanie i chwytając centrum)
Warsztaty, prezentacja metod pracy