Okna w Niepołcku

Dzięki współpracy z Niemiecko – Polską Fundacją Ochrony Zabytków Kultury i udzielonemu przez nią wsparciu finansowemu ze środków Republiki Federalnej Niemiec, w Niepołcku zakończono prace związane z osadzaniem 12 nowych okien w części zachodniej dworu.

Okna są odtworzone według historycznego wzoru i wykonane w tradycyjny sposób. W ubiegłym roku, także dzięki środkom Fundacji, wyremontowaliśmy 10 starych okien, których stan zachowania na to pozwalał. Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury to fundacja prawa cywilnego z siedzibą w Görlitz. Dzięki Fundacji systematycznie wspierane są starania na rzecz wspólnych działań polsko-niemieckich, które znajdują swoje odbicie we wspólnym dialogu i wzajemnej wymianie kulturalnej. Podstawą tych działań jest również jednoczesne powołanie do życia Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury. Wspieranie przyjaźni polsko-niemieckiej to najszlachetniejszy z celów obu Fundacji, które tym samym pragną wnieść swój wkład w proces jednoczenia się Europy.

W województwie zachodniopomorskim, oprócz prac konserwatorskich dworu w Niepołcku, Fundacja wspiera renowację polichromii w Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej w Brzesku.  Oczywiście, współpraca z Fundacją jest możliwa dzięki zaangażowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, którzy od 2012 roku wspierają finansowo rewaloryzację XVIII wiecznego dworu. Całość prac, w ramach swojej działalności statutowej, prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa.

Dwór odzyskuje swój dawny wygląd i znaczenie, mieszkańcy Niepołcka i Barlinka cenny obiekt zabytkowy, świadczący o bogatej historii i kulturze regionu. Bez ich przychylności i zaangażowania trudne przedsięwzięcie jakim jest rewaloryzacja dworu, prowadzone przez Stowarzyszenie będące organizacją non-profit, nie miałoby szans powodzenia. Wszystkim naszym sprzymierzeńcom: instytucjom i ich przedstawicielom, sąsiadom i rzemieślnikom –  dziękujemy!