Młynarze w Drawieńskim Parku Narodowym

W dniu 22 października odbyły się warsztaty zorganizowane przez Drawieński Park Narodowy i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej w Drawnie w ramach Zlotu Miłośników Puszczy Drawskiej. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na elementy tradycyjnego krajobrazu kulturowego m.in. układy wsi, osad i domostw, detale architektoniczne oraz zapoznanie się z historią geologiczną regionu Puszczy Drawskiej. Uczestnicy warsztatów odwiedzili wsie Łasko, Wygon, Zatom, Barnimie i Dominikowo. Warsztaty prowadzili Alicja Cykalewicz Tymbarska, ze Stowarzyszenia „Młyn Papiernia” oraz Tomasz Duda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.