Młyn Papiernia i goście z NID

W sobotę 12 sierpnia odwiedzili nas goście z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  Dziennikarz Andrzej Muszyński i fotograf Tomasz Prokop przyjechali do Młyna w czasie trwania warsztatów ciesielskich, żeby zebrać materiały do reportażu, który ma się znaleźć w książce przygotowywanej przez NID. Program Kultura Drewna, realizowany przez nasze stowarzyszenie, został wybrany jako jedno z działań promujących ideę wolontariatu na rzecz dziedzictwa. Nasi goście długo zwiedzali młyńskie zakamarki i rozmawiali z wolontariuszami. Czekamy niecierpliwie na efekty ich pracy.

Warsztaty ciesielskie Kultura Drewna są dofinansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat dla Dziedzictwa