Kultura Drewna 2020

Tegoroczna odsłona programu Kultura Drewna stanowi swoiste podsumowanie doświadczeń z czterech ubiegłych lat. Dlatego na Warsztaty Liderów Wolontariatu zaprosiliśmy garstkę (wiadomo, ograniczenia wynikające z pandemii…) sprawdzonych wolontariuszy z poprzednich edycji. Zmierzyliśmy się z bardzo poważnym zadaniem projektowym, które tym razem rozwiązywaliśmy wspólnie, oraz ze znacznie trudniejszym materiałem – dębiną. Równocześnie pracowaliśmy nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych, które będziemy chcieli udostępnić w sieci. Podczas wycieczek edukacyjnych po najbliższej okolicy tropiliśmy skarby architektury i rzemiosła, dużo rozmawialiśmy o zakamarkach, słuchaliśmy wykładów. Często dni były za krótkie, by pomieścić wszystko, co planowaliśmy. Pogoda też nie próżnowała. Na zmianę prażyła nas słońcem i kołysała łagodnym zefirkiem, by chwilę później stłuc nas gradem, zlać ulewą i wychłostać wiatrem. Nas nic nie mogło oderwać od pracy!